top of page

Amiralitetsklockstapeln

average rating is 4 out of 5

Amiralitetsklockstapeln uppfördes omkring år 1699 och var från början Karlskronavarvets vällingklocka, tänkt att effektivisera arbetet på varvet genom att ange tiden för arbetet.

Klockstapeln ligger mitt i Amiralitetsparken i den sluttning där man en gång tänkt uppföra stenkyrkan som skulle ersätta Karlskrona Amiralitetsförsamlings träkyrka Amiralitetskyrkan. Kyrkan blev aldrig färdig och träkyrkan kom istället att bli församlingens permanenta kyrka.

Add your review
Rate ItPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate It

Thanks for submitting!

place_holder_grey.jpg
Select File
bottom of page